Hurtownia Duśka

Znajdujesz się w:

REGULAMIN


1. Właścicielem sklepu
www.manekiny.biz.pl jest firma Hurtownia „DUŚKA” Renata Leśniak z siedzibą:
 
Wilenko 18
66-225 Szczaniec
NIP 852-11-26-297

tel. 501-016-049

nr. konta

MBANK  64 1140 2017 0000 4702 0665 1998

2. Aby rozpocząć proces zamawiania towaru należy wypełnić „formularz zamówienia” podając dane niezbędne do prawidłowego sfinalizowania zakupów, tj. dane firmowe potrzebne do wystawienia faktury VAT oraz dane adresowe do wysyłki towaru. Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz.U133 z dnia 29.08.1997r w/w dane nie będą używane do innych celów, oraz bez zgody ich właściciela przekazywane osobom trzecim.

 

3. Dokonywanie zakupów realizowane jest według wskazówek podanych na stronach przedmiotu.


4. Zdjęcia przy opisach przedmiotów są zdjęciami

poglądowymi. Mogą się różnić  od rzeczywistego wyglądu sprzedawanego przedmiotu.

 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości związanych w rzetelnością dokonanych zakupów obsługa sklepu dokona telefonicznie weryfikacji zamówienia.

 

6. Płatność za zakupiony towar realizowana jest za pomocą


          - przelewem bankowym

- szybkie płatności "PRZELEWY 24"

         - gotówką przy odbiorze towaru7. Wszystkie ceny podane na stronie www.manekiny.biz.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Jednocześnie na każdy zakupiony towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. W/w dokumenty zakupu dołączone są do dokumentów przewozowych.

 

8. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest najczęściej  następnego dnia roboczego przy wyborze płatności pobraniowej lub po zaksięgowaniu należności (towar + koszt przesyłki) na koncie bankowym firmy.


9. Oferowany w sklepie asortyment ma zróżnicowany kształt, wagę jak również odporność na uszkodzenia. Zamówienia wielopozycyjne mogą być spakowane w kilka paczek niezależnie od wskazań na fakturze pro-formo. W takich przypadkach obsługa sklepu skontaktuje się z Państwem e-mailem lub telefonicznie w celu ustalenia kosztów przesyłki.

 


10. Transport przesyłek dokonywany jest przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Na życzenie klienta towar   może być wysłany również innymi przewoźnikami, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków.

 

11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu „protokołu szkody” podpisanego przez odbiorcę i kuriera.

 

12. W przypadku ewentualnej reklamacji towaru należy skontaktować się telefonicznie lub po przez pocztę elektroniczną z obsługą sklepu.Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni.


13. Klient każdorazowo ponosi koszty związane z odesłaniem przedmiotów w związku z odstąpieniem od umowy.14. Na podstawie Ustawy z dniach 30 maja 2014r. o PRAWACH KONSUMENTA

Dz.U.2014  poz.827 

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni

  odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.


Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany

przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych

kosztów.

Art. 34. 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie

poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Art. 35. 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3

i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej

w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość

rynkowa spełnionego świadczenia.

Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb


15.Klient ma prawo dostąpić od umowy zgłaszając powyższy fakt telefonicznie,mailowo lub listownie.


16. W sprawach nieujętych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.